Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

Vloerstuipe – is dit stoutigheid of onsekerheid?

tantrum

Vanaf 18 maande begin kinders baie meer bewus raak van hul omgewing en begin hulle in die ontwikkelingsfase in beweeg van eksplorasie. Skielik begin jou kleinding ontdek dat hy ‘n keuse kan uitoefen, en die eksplorasie hiervan en die wereld om hom begin sy hoof fokus word. Maar hy is nog baie onvolwasse wat emosionele ontwikkeling aanbetref. Die emosies wat hy ervaar is alles vir hom nuut en oorweldigend en vloerstuipe is ‘n manier vir hom om uiting te gee tot wat hy voel. Hy ervaar waarskynlik emosies soos teleurstelling, woede en frustrasie, en moet nou leer hoe om hierdie oorweldigende emosies te hanteer.

Jou grootste taak as ouer is dus om hom te help om hierdie emosie te identifiseer, te verwerk en op ‘n meer aanvaarbare manier uit te druk. As jy hom sien vloerstuipe kry, “spieel” sy reaksie. Byvoorbeeld “mamma sien jy is nou baie ontsteld en ek kan dink dat dit frustrerend is as jy nie jou sin kan kry nie”. Hierdie reaksie help om hom om sy eie emosies te identifiseer, en help ook om hom te laat weet dat jy sy frustrasie raaksien. As jy die reaksie ignoreer sal hy voel hy moet erger reageer om jou te laat verstaan hoe hy voel.

Tweedens is dit belangrik om sy behoefte aan te spreek. Sy behoefte is waarskynlik dat hy sy eie keuse wil uitoefen. Gee dus vir hom ‘n keuse tussen alternatiewe tot dit wat hy gevra het. Jy besluit wat die opsies is, maar hy kan kies.

Laastens, kan jy vir hom help om beter maniere te kry om sy woede en frustrasie te verwerk, byvoorbeeld om ‘n kussing te slaan of buite te gaan hardloop. Moet hom onder geen omstandighede alleen los om sy emosie te verwerk nie, hy het jou hulp hiermee nodig. Probeer sy behoefte raaksien voor jy die “stoute gedrag” raaksien. Maak ook seker dat jy en manlief dieselfde reageer, want konsekwentheid is baie belangrik.

Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter