Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

My kinders baklei konstant! Hoe nou?

sibling-revelry_Jon-Whittle

Baklei onder broers en susters is ‘n normale deel van meeste huishoudings en dryf meeste ouers teen die mure op. Die belangrikste faktor is die benadering van ouers in hierdie situasies. Hier is ‘n paar praktiese wenke:

 • Moet nooit jou kinders vergelyk nie, en ontmoedig hulle om vergelykings te maak. Spreek elke kind se unieke behoeftes individueel aan en stel individuele doelwitte vir elke kind. Gee ook baie individuele aandag.
 • Moet nooit kant kies of probeer om die kind te straf wat die oorsaak van die bakleiery was nie. Daar moet gevolge wees vir almal wat betrokke was.
 • Hou honger en moeg kinders van mekaar af weg.
 • Gee ook aandag aan goeie gedrag, en moenie jou kinders ignoreer wanneer hulle soet saam speel nie.
 • Gryp in voor jou kinders verveeld raak en begin baklei. Gee aandag en hou hulle geinteresserd met aktiwiteite voor hulle baklei.
 • Maak seker dat elke kind genoeg persoonlike spasie kry. Hulle hoef nie alles te deel. Maak veral ‘n plan om hul in die motor af te sonder. Gee byvoorbeeld vir elkeen sy eie DVD speler of speelding, sodat hulle nie daaroor hoef te baklei nie.
 • Leer jou kinders basiese probleem oplossings vaardighede en dinkskrum saam jou kinders oor oplossings tot probleme wat hulle na jou toe bring.
 • Dwing reels van respek af:  “in ons huis is ons nie gemeen met mekaar nie, ons respekteer mekaar”. En stel reels oor die gevolge as ons mekaar disrespekteer, byvoorbeeld TV tyd wat weggeneem word.
 • Stel ‘n goeie voorbeeld en bly kalm in konflik. As julle op mekaar skree of op hulle tydens konflik gaan hulle julle gedrag net navolg.
 • Leer jou kinders om op ‘n positiewe manier uiting te gee tot hul emosies. Leer vir hulle dat woede ‘n normale emosie is, en dat hulle beslis kwaad mag word, maar dat daar aanvaarbare maniere is waarop hulle woede kan uitdruk.
 • Empatiseer met jou kinders se emosies terwyl hul baklei. Maak seker dat elkeen se emosies geidentifiseer word, maar stel ferm reels oor hul aksies teenoor mekaar, byvoorbeeld: “as sussie jou speelgoed neem raak jy baie kwaad en ek kan verstaan hoekom jy so kwaad raak. Jy kan vir sussie of vir my vertel hoe jy voel in woorde, maar jy kan haar nie slaan nie.”
 • Leer jou kinders gesonde maniere om hul woede of frustrasie te hanteer, byvoorbeeld om dromme te speel, prentjies te teken oor hoe hul voel, om ‘n diep asem te haal en te tel tot 10, ‘n kussing te slaan of na harde musiek te luister.
 • Om emosies ‘n naam te gee, is die eerste stap in die bestuur daarvan. So, help jou kinders hiermee.
 • Moedig jou kinders aan om empatie te toon teenoor ander. “Kyk na die dogtertjie. Sy lyk vir my baie kwaad. Ek wonder hoekom? Wat dink jy?” of “Boetie het seergekry. Ek wonder wat ons kan doen om hom beter te laat voel?”
 • Praat met die kind wat geslaan het in ‘n aparte kamer oor sy gedrag. Praat met hom oor sy emosies en wat hom so kwaad gemaak het dat hy sy boetie wou slaan. Gesels dan oor beter maniere om woede te hanteer en reflekteer saam oor sy emosies en aksies. Wees ferm oor die reels aangaande sy aksies, maar ook empatiek teenoor sy emosies.
 • Skep ‘n gereeld atmosfeer van waardering in julle huis. Gebruik etenstyd byvoorbeeld om vir elke kind kans te gee om iets te noem wat hy van sy familielede wardeer.
 • As jou kinders baie ontsteld is, skei hulle totdat hulle afgekoel het, en gee dan geleentheid vir hulle om dit uit te praat. Help hulle om met mekaar oor hulle emosies te praat, en hoe die aksies van die ander elkeen van hulle geaffekteer het. Vra ook elke kind hoe hulle dink hul boetie gevoel het gedurende die bakleiery om empatie te verhoog. Help hulle om hul behoeftes  en emosies uit te druk en na mekaar te luister en vra hulle dan om saam te dink aan ‘n wen/wen oplossing.
Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter