Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

My kind is bang vir die dood

iStock_000014489357Medium

Kinders raak bewus van die dood nog lank voor ons dit verwag. Hulle sien dooie insekte of diertjies en so begin hul blootstelling aan die dood. Dood is ‘n normale deel van die lewe, maar dit kan ook ‘n baie vreesaanjaende deel form, veral omdit dit vir kinders grootliks die skeiding van hul geliefdes beteken.Vir meeste kinders sal die vrees van dood nie patologies wees nie, maar indien dit jou dogter se daaglikse aktiwiteite onderbreek of vir ‘n hele paar maande voortduur, stel ek voor dat jy professionele hulp soek.

Vanuit ‘n ouer perspektief is dit belangrik dat jy geduldig bly, haar gereeld vertroos en gerus stel. Gee haar die geleentheid om hieroor te gesels en vrae te vra. Praat met haar oor aspekte soos die dood en die hemel, op ‘n feitelike manier, maar hou jou verduidelikings kort en eenvoudig. Fasiliteer gesprekke oor die dood  wanneer sy kalm en onemosioneel is. Moenie hieroor gesels voor slaaptyd nie. Die donker en alleenheid van die nag kan die vrees vererger. Probeer ook om stellings soos “het weg gegaan” of “in ‘n diep slaap” te vermy. Die assosiasies met slaap of weg gaan kan haar vrees ook vererger. Ons is ook dikwels geneig om die dood en siekte saam te verduidelik en wanneer kinders siek word kan hulle dan glo dat hul ook gaan sterf. Verduidelik dus die verskil tussen terminale siekte en gewone siekte.

Probeer verstaan wat haar bang maak van die dood. Miskien is dit die vrees van alleenheid of skeiding van haar geliefdes. Stel haar gerus deur te fokus op die feit dat jy alles in jou vermoe sal doen om haar veilig te hou, dat jy baie lief is vir haar en dat sy nog ‘n lang lewe voor haar het. Vertel haar van al die drome wat jy vir haar het en help haar om te fokus op al die mooi dinge wat nog vir haar wag in die toekoms.

Laastens, maak seker dat jy tydens hierdie tyd gereeld geleentheid skep vir jou kind om aangename ervarings saam jou te he. Veral die soort wat gepaardgaan met fisiese kontak en lag. Rofstoei speletjies en rolspel (veral waar jy die minder kragtige rol inneem) kan haar help om deur hierdie tyd te werk.

Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter