Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

Hoe help ek my kleuter om die verandering van vakansies goed te hanteer?

toddler-travel-tips-on-beach

Kleuters is baie afhanklik van roetine, want dit skep vir hul veiligheid. Die fase waarin hul verkeer is een van eksplorasie. As hul “veiligheids tenk” volgemaak is, sal hul dit waag om nuwe dinge te probeer. As hul daaglikse roetine en fisiese omgewing verander, kan dit dus vir hule baie moeilik wees om te verwerk en dit hul gevoel van veiligheid affekteer. Op vakansies is daar dikwels verandering in fisiese omgewing en hul slaap, eet en speel roetine. Kleuters ervaar ook dikwels sensoriese oorlading omdat daar soveel nuwe sensoriese ervaringe is (sout van seewater, vreemde klanke en reuke). Hierdie kombinasie het ‘n groot effek op hul sin van veiligheid.

Met die bogenoemde in gedagte is daar wel dinge wat jy kan doen om vir jou kleuter veiligheid te skep wanneer sy verandering moet verwerk:

  • Konneksie met jou is die beste manier om jou kind se veilgheidstenk vol te kry. Begin elke dag met ‘n spesiale tyd (wat nie gejaag is nie) waar jy jou kind kan vashou, met haar kan speel, en met haar kan gesels.
  • Berei jou kind voor vir die verandering deur gereeld met haar daaroor te gesels, prentjies te teken of selfs ‘n boekie te maak oor die opkomende verandering.
  • Behou soveel van jou kind se roetine as moontlik en probeer om slegs een groot uitstappie per dag te doen sodat haar sintuie nie oorlaai word nie.
  • Hou altyd ‘n gunstelling kombersie, fopspeen of speelding byderhand. Hierdie objekte kan haar help om haar emosies van onsekerheid te proseseer.
  • Probeer die situasie insien van haar perspektief en addreseer haar moontlike vrese deur gereeld gerusstelling te offer.
  • Dink jouself in waarvoor sy dalk moontlik bang kan wees in die situasie. En gee vir jou kind die taal om haar vrese uit te druk. Vra haar byvoorbeeld of sy bang is dat sy nie weer huis toe gaan nie, of dat sy dalk bang is dat die water haar gaan seer maak.

Ter opsomming, wil ek beklemtoon dat jou kleuter roetine nodig het om veilig te voel en te ontwikkel. Sy sal vir jou kan aandui hoeveel verandering en stimulasie sy op ‘n slag kan hanteer, so wees oplettend op die tekens wat sy vir jou gee en gebruik hierdie, saam met jou moederlike/vaderlike instink, om besluite te maak oor haar daaglikse (en vakansie) roetine.

Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter