Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

Generation Boomerang

Die ontwikkelingsfase waarin baie van die “boomerang generation” hulself vind is die fase van Vroeë Volwassenheid. Hierdie fase is tussen adolosensie en strek gewoonlik van 18 tot in die laat 20’s. Hierdie fase is gefokus op die eksplorasie van die vroeë volwassene se identitiet in terme van liefde, werk, vriende, geld en wêreld sieninge.  Vroeë volwassenes ervaar dikwels innerlike konflik – hul voel asof hul met die een been nog in adolosensie staan en een been reeds in volwaasenheid, en die volgende stap is dan om die sprong tot volle volwassenheid te neem. Hierdie gebeur makliker wanneer die volwasse kind goeie self vertroue ontwikkel, hul eie identiteit begin formaliseer deur gereelde self-refleksie en veral wanneer onafhanklikheid begin voortou neem.

Mens kry dikwels twee tipes volwasse kinders, die “perma kind” en die “doelgerigte kind”. Die doelgerigte volwasse kind gebruik die tyd terug by die huis om hulself in ‘n beter posisie te sit vir die toekoms. Hulle is gefokus daarop om hul geld te spaar vir spesifieke doelwitte soos huis koop, studie skuld afbetaal ens. Hierdie volwasse kinders is ook gesteld daarop om slegs vir ‘n sekere tydperk terug te trek huis toe en wil so vining as moontlik onafhanklikheid handhaaf. Die perma-kind aan die ander kant is die tipe kind wat hierdie tyd by die huis gebruik om weer in ou patrone te verval en hul geld gebruik om vir luukse items soos duur klere, karre, vakansies en sosiale aktiwiteite te betaal. Hulle verval in ‘n roetine waar hul ouers weer vir hul wasgoed was, etes maak ensovoorts en hierdie verhouding maak dat hul vining weer terugkeer na die vroeër ontwikkelings fase van adolosensie.

Ouers kan volwasse kinders help in hierdie tyd deur hul werklik te sien as volwassenes en nie as adolesente nie. Volwasse kinders het baie ondersteuning nodig (finansieel en emosioneel). Dit is ‘n tyd waar ouers werklik van hul wysheid met hul volwasse kinders kan deel in terme van die wêreld van werk en finansiele beplanning. Ouers moet hulself vra: “wat beteken dit rerig om my kind te help in hierdie tyd?’  en moet begin met die einde in gedagte. “Wat sal jy graag wil sien in jou volwasse kind se karakter en lewe in 5-10 jaar, en wat moet jy nou doen om hom/haar te help om hierdie te bereik?”. Byvoorbeeld as jy wil he jou kind moet oor  5 jaar selfstandig wees en die wysheid van finansielle beplanning bemeester het, gaan dit nie help as jy nou vir al sy uitgawes betaal nie.

Ek moedig ook altyd ouers aan om steeds gefokus te bly op hul eie doelwitte en hierdie nie prys te gee terwyl die volwasse kind in die huis bly nie. Hierdie kan vinnig die konflik in die huis verhoog, omdat daar gevoelens van verwyt kan ontwikkel. Ouers is ook in ‘n nuwe lewensfase en moet hulself en hul drome ten volle probeer ontwikkel in hierdie fase van beplanning vir aftrede. ‘n Gesonde verhouding tussen twee ouers gee die volwasse kind ook ‘n beeld van wat om na te soek in ‘n verhouding en hierdie voorbeeld is baie gesond vir alle partye betrokke.

Gedurende hierdie tyd kan beide partye verwag om meer stres op die ouer-kind verhouding te ervaar. Beide ouer en kind moet hul rol in die verhouding herontdek en moet leer hoe om in hierdie lewensfase tot mekaar toe te nader. Dit is ook dikwels normaal dat konflik gedurende hierdie tyd kan verhoog. Maar dit is nie noodwendig ‘n slegte ding nie, want die konflik kan vir beide ouer en kind lei om ‘n dieper vlak van konneksie in hul verhouding te vind. Hierdie kan gedoen word as beide ouer en kind gefokus is daarop om die ander se behoeftes, emosies en opinies te verstaan en te respekteer.

Wenke vir ouers:

 • Bespreek jul verwagtings van die terug-trek situasie vooraf met mekaar. Gesels oor sake soos finansiesiele bydraes, inkom tye, huishoudelike reelings ens.
 • Bespreek en besluit op ‘n spertydperk vir die terugtrek reeling
 • Aanvaar en verstaan die nuwe rolle in die ouer-kind verhouding. Dit is ‘n baie groot versoeking  om weer in die bekende rolle te verval wat geskied het terwyl jou kind ‘n tiener in die huis was, maar besef dat  beide jy en jou kind in ‘n ander lewensfase is en dat jul behoeftes en rolle nou anders is as vantevore. ‘n Praktiese manier hoe hierdie gedoen kan word, is om jou kind te laat terug trek, maar in ‘n ander kamer – soos die gaste kamer byvoorbeeld – wat die tydelikheid van die situasie beklemtoon.
 • Leer om jou kind se nuwe identiteit lief te kry. Moedig self-refleksie en eksplorasie aan en help hulle om hul eie identiteit te form – hoe vinniger dit gebeur, hoe vinniger sal hy in volle volwassenheid kan inbeweeg. Die kern hier vir jou kind is om self-vertroue te bou, hul selfstandigheid te onwtikkel en om te leer hoe hul die wêreld van volwassenheid kan betree.
 • Alle volwasse kinders het ‘n behoefte vir ondersteuning en veiligheid. Hul wil weet dat die ouer-kind verhouding vir hul ‘n veilige plek, want dit laat hul dan toe om die res van die wêreld aan te pak. Let wel dat om veiligheid te skep nie beteken dat daar geen verwagtings van verantwoordelikheid is nie – inteendeel, dit is ‘n belangrike deel van veiligheid skepping in die ouer-kind verhouding.
 • Moenie jou sukses as ‘n ouer bevraagteken nie. Volwasse kinders wat terug trek na hul ouerhuis is ‘n globale gebeurtenis van ons tyd en het geen aanduiding op jou sukses as ‘n ouer nie .

 

Wenke vir volwasse kind:

 • Maak seker dat jy ander ondersteunings strukture (buiten jou ouers) ook in plek het as dinge te veel raak by die huis
 • Bepaal hoe jy ‘n bydrae kan maak tot die huishouding. Hierdie kan finansieel van aard wees bv betaling van ‘n bedrag vir losies of kos uitgawes of dit kan in die form van fisiese bydraes wees bv hulp met die tuin, onderhoud van die tegnologie in die huis wat jou ouers net frustreer, hulp met wasgoed ens.
 • Help jou ouers om te verstaan dat jy nie meer dieselfde persoon is wat op 18 die huis verlaat het nie. Jy het nuwe dinge van jouself geleer sedertdien en is nou ‘n volwassene .
 • Dit is normaal vir volwasse kinders om in hierdie tyd gevoelens van angs, lae motivering, depressie en skuld te ervaar. As hierdie emosies vir jou te veel raak om te hanteer, raadpleeg  ‘n sielkundige of mediese dokter om jou hiermee te help.
 • Gedurende hierdie tyd is dit belangrik om vir jouself finansiele doelwitte te stel wat toekomsgerig is, gereeld self-refleksie toe te pas, en aktiwiteite te doen wat jou sal help om jou selfbeeld en sin van onafhanklikheid te bou. Moenie in die ou rol van tiener verval nie.
Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter