Email: lome@guidance2growth.co.za
Cell: 082 453 8132
011 794 6383


Medi-Focus, 691 Taurus Avenue, Sundowner

Hartbeespoort Medical Centre
387 Beethoven Street, Hartbeespoort

10 wenke om ‘n optimistiese kind te kweek

happy

Daar is navorsing wat bewys dat optimistiese kinders (en volwassenes) meer suksesvol is as pessimistiese kinders (en volwassenes). Hulle is ook geneig om minder depressief en angstig te wees, langer verhoudings te handhaaf en hul leef ook langer.

Die verskil lê in jou kind se siening oor die toekoms. Optimistiese kinders verwag ‘n goeie uitkoms en besef dat ‘n huidige teleurstelling nie permanent is nie, dat dit nie hul hele lewe deurdring nie en dat hul iets daaromtrent kan doen. Optimistiese kinders raak ook makliker opgewonde oor ‘n gegewe uitdaging omdat hulle die moontlikhede vir pret, eksplorasie en vervulling raaksien.

Pessimistiese kinders aan die ander kant is geneig om  ‘n slegte uitkoms te verwag. Hulle is gefokus op die risikos van ‘n situasie en voel dikwels oorweldig deur emosies van vrees, angs en selfs verveling. Pesimistiese kinders sien dikwels teleurstellings deur ‘n vergrootglas en dit voel of elke aspek van hul lewe beinvloed word. Hul sien teleurstelling ook dikwels as permanent en voel hopeloos en of hul nie veel aan hul eie situasie kan verander nie.

Ons almal word gebore met sekere temperamente en sekere temperamente is geneig om meer pessimisties te wees. Maar in my opinie speel natuur nie so ‘n belangrike rol aangaande optimisme nie. Om positief te wees is ‘n vaardigheid wat mens kan aanleer. Die menslike brein is baie elasties en kan nuwe denk patrone op enige ouderdom aanleer. Dit is dus baie belangrik dat kinders geleenthede en aanmoediging gegee word om hierdie vaardigheid so gereeld as moontlik te beoefen en te ontwikkel.

Kinders wat van ‘n vroeë ouderdom af gereeld sukses proe en aanmoediging van hul ouers af kry, is geneig om meer optimisties te wees. Hoe meer jou kind sukses ervaar, hoe meer word jou kind se brein patrone gevorm om te glo dat die kanse vir sukses in die toekoms groot is. Ervaring van sukses kweek dus ‘n positiewe geloof oor die toekoms. Dit kweek ook self vertroue. Jou kind begin dus nie net positiewe verwagtings van die toekoms te kweek nie, maar ook positiewe verwagtings van homself.

Hier is 10 wenke wat ouers kan toepas om ‘n optimistiese houding in hul kind aan te moedig:

 1. Help jou kind om sy emosies te identifiseer, te benoem en te verwerk. Vra hom hoe hy voel oor die situasie en valideer sy emosies. Help hom om te artikuleer wat hy voel. Vra hom dan of daar iets is wat hy dalk in die toekoms anders sal doen – dit help jou kind om die emosie te verwerk en die gevoel van hopeloosheid aan te spreek. Moet nooit jou kind se emosies afjak nie. Sy negatiewe emosies is sy realiteit. Valideer dit en empatiseer daarmee voor jy sy siening dan probeer beinvloed. Hier is ‘n voorbeeld van hoe jy dit kan doen: “Ek hoor jy is baie hartseer omdat jy nie goed gespeel het in die wedstryd nie. En ek kan verstaan dat dit vir jou voel asof jy nooit iets regkry nie. Wat kan jy in die volgende week doen om seker te maak dat jy met die volgende wedstryd beter speel? Of wat is een ding wat jy wel goed gedoen het? Of wat sou jy vir jou beste vriend gesê het as hy met jou kom praat het hieroor?”
 2. Betrek jou kind vir moontlike oplossings tot die probleem. Help hom om aan moontlike oplossings te dink. Moenie inspring met ‘n oplossing nie, vra eerder vrae wat jou kind sal help om self daarmee vorendag te kom.
 3. Help jou kind om ‘n meer optimistiese perspektief in te neem. Daar is altyd ‘n goeie en slegte kant tot enige situasie. Vorm ‘n tradisie waar jy jou kind gereeld vra om die goeie van ‘n situasie uit te wys. Maak hom ook bewus van die feit dat sy huidige teleurstelling:
  1. nie permanent is nie
  2. nie ander aspekte van sy lewe oorskadu nie
  3. en dat hy iets aan sy situasie kan doen.
  4. Konfronteer negatiewe gedagtes en praatjies wat jou kind oor homself opper. Hierdie kweek negatiewe brein patrone oor sy eie toekoms en vermoëns. Help hom om ‘n ander perspektief in te neem.
  5. Wees self optimisties. Wees attent op jou eie praatjies en denk patrone en kweek optimistiese gedragspatrone wat vir jou kind ‘n voorbeeld sal wees.
  6. Hê baie pret as ‘n gesin. Lag is ‘n sielkundige en fisiologiese katalisator vir optimistiese denke.
  7. Help jou kind om die gevoel van sukses soveel as moontlik te ervaar. Prys sy insette, meer as sy uitsette. Help hom om ‘n gesonde perspektief van “sukses” te kry en wees altyd aanmodigend teenoor jou kind.
  8. Help jou kind om ‘n positiewe uitkoms te visualiseer. Vra vrae soos: “hoe sal dit lyk as jy suksesvol is?” of “Hoe sal jy voel?”.
  9. Help jou kind om ‘n positiewe woordeskat te ontwikkel. In pleks van woorde soos “altyd”, “nooit” of “kan nie”, leer hom om eerder woorde soos “miskien”, “soms” of “moontlik” te gebruik.
  10. Gebruik stories om jou kind te leer hoe om teleurstelling te hanteer. Gebruik stories van jou eie lewe, vanuit die Bybel of vanuit ander se lewens om jou kind te leer oor teleurstelling, sukses en die waarde van ‘n optimistiese perspektief.
Newsletter Subscription
Receive Lomé's Newsletter